ACN ROBOTICS automatyka

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych.

ACN ROBOTICS robotyka

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych.

ACN ROBOTICS szkolenia

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych.

heavy

Projekt


ACN ROBOTICS Andrzej Culic realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie typoszeregu mobilnych urządzeń konfekcjonujących dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0013/20


I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-09-01 – 2022-06-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 679 470,00 PLNWARTOŚĆ

DOFINANSOWNIA: 1 126 734,00 PLN


Celem głównym projektu „Opracowanie typoszeregu mobilnych urządzeń konfekcjonujących dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej.” jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad mobilnymi urządzeniami konfekcjonującymi dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej.


Rezultatem projektu będzie typoszereg mobilnych urządzeń konfekcjonujących których rozwiązania będą innowacyjnymi w skali świata. Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie typoszeregu mobilnych urządzeń konfekcjonujących dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej. Przedmiotowe mobilne urządzenia konfekcjonujące będą stosowane w digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej. Oczekiwanym efektem, zastosowania rezultatu projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie zwiększenie konkurencyjności rynkowej jego oferty w zakresie automatyzacji i robotyzacji linii przemysłowych.

O FIRMIE

ACN Robotics głównym celem jest zapewnienie Państwu uprzejmej i profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych. Nasza kadra gwarantuje wysoką jakość i solidność wykonywanych prac.

KONTAKT

ACN ROBOTICS

ul. Wiejska 13 46-050 Przywory

+ 48 501-467-229

a.culic@acnrobotics.pl

©  2019 ACN Robotics. Projekt strony Studio Graficzne EPIGRAFIKA