ACN ROBOTICS automatyka

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych.

ACN ROBOTICS robotyka

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych.

ACN ROBOTICS szkolenia

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych.

heavy

Projekt


ACN ROBOTICS ANDRZEJ CULIC

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie ACN ROBOTICS Andrzej Culic”.

RPOP.02.01.02-16-0104/21Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPOP.02.00.00. Konkurencyjna gospodarka

Działanie: RPOP.02.01.00. Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: RPOP.02.01.02. Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022-06-01-2022-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 310 536,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 217 375,20 PLN


Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy ACN ROBOTICS Andrzej Culic.


Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:


  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności, 
  •  wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem, 
  • wzrost dostępu do nowoczesnych rozwiązań TIK wśród pracowników Wnioskodawcy,
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia, 
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie, 
  •  wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

ACN ROBOTICS Andrzej Culic realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie typoszeregu mobilnych urządzeń konfekcjonujących dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0013/20


I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-09-01 – 2022-06-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 679 470,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 126 734,00 PLN


Celem głównym projektu "Opracowanie typoszeregu mobilnych urządzeń konfekcjonujących dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej." jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad mobilnymi urządzeniami konfekcjonującymi dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej.


Rezultatem projektu będzie typoszereg mobilnych urządzeń konfekcjonujących których rozwiązania będą innowacyjnymi w skali świata. Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie typoszeregu mobilnych urządzeń konfekcjonujących dla potrzeb digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej. Przedmiotowe mobilne urządzenia konfekcjonujące będą stosowane w digitalizacji nisko wydajnych linii w branży spożywczej. Oczekiwanym efektem, zastosowania rezultatu projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie zwiększenie konkurencyjności rynkowej jego oferty w zakresie automatyzacji i robotyzacji linii przemysłowych.

O FIRMIE

ACN Robotics głównym celem jest zapewnienie Państwu uprzejmej i profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk zrobotyzowanych. Nasza kadra gwarantuje wysoką jakość i solidność wykonywanych prac.

KONTAKT

ACN ROBOTICS

ul. Wiejska 13 46-050 Przywory

+ 48 501-467-229

a.culic@acnrobotics.pl

©  2019 ACN Robotics. Projekt strony Studio Graficzne EPIGRAFIKA